สเต็กทูเดย์
STEAK TODAY
STEAK TODAY GROUP COMPANY LIMITED

Portfolio


INFORMATION


ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1 ตู้ไฟทูเดย์ 120x80 cm. 1 ชุด
2 ผ้ากันเปื้อน/เสื้อทูเดย์ 4 ชุด
3 ป้ายเมนูภาพอาหาร 2 ป้าย
4 เกียงทอด 2 อัน
5 เคาน์เตอร์พร้อมเตาทอด 1 ชุด
6 ร่มทูเดย์ 10 คัน
7 เมนูอาหาร 4 เล่ม
8 ช้อน/ส้อม 2 โหล
9 มีดด้ามดำ 2 โหล
รวมเป็นเงิน 40,500 บาท
 หมายเหตุ  - ราคานี้เป็นค่าอุปกรณ์เท่านั้น ไม่มีค่าเฟรนไชส์
   - เงินมัดจำ 50% ของค่าอุปกรณ์ในการเปิดสาขาใหม่
   - อีก 50% ชำระเงินในวันส่งอุปกรณ์

Contact Me


089-788-1260
061-395-0666
steaktodayorder